Association registration

* Required fields
Contactinformation
Other information
Activities
Choose activities
Members information - at the turn of the year
Ages
Roles
Register Fakturering (Optional registration)

Webb-kontakt (Mandatory registration)
This address (Webb-kontakt) is the one shown under the heading 'Contact' in the public/official part of the registry.

Register Ordförande (Optional registration)

Register Kassör (Optional registration)

Register Sekreterare (Optional registration)

Web publishing
The association will be searchable and show public contact information on this website.
Storage of personal data
De personuppgifter du lämnar här lagras så länge som behövs för att vi, bland annat, ska kunna hålla ett aktuellt föreningsregister, kunna ta ut statistik och göra interna uppföljningar samt för att sända sända information till er förening. Genom att godkänna nedan medger jag att personuppgifterna som registrerats behandlas i enlighet med ovanstående. Därtill medger jag att uppgifterna behandlas av Kinda kommun enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Informationen lagras och behandlas av ansvarig nämnd. Du kan läsa mer om kommunens behandling av personuppgifter på www.kinda.se/samtycke.

Jag garanterar även att den/de registrerade personen/personerna till mig, antingen skriftligt eller muntligt, givit sitt medgivande till denna registrering.
Har du frågor eller synpunkter kring föreningsregistret kontakta Patrik Andersson på 0494-191 21.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.25