Har du frågor eller synpunkter kring föreningsregistret kontakta Axel Karlsson på 0494-191 21.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .