Margaretha Öberg
Rick Veen
Anna Syrén
Anna Kullberg
Carin Olsson
Lennart Samuelsson
Elinore Roos
Sara Frank
Håkan Carlsson
Sören Johansson
Olivia Stenfält
(saknas)
Mohammed Shueb
Liselotte Roos
Åke Eriksson
Agneta Sundin
Krister Svensson
Berit Andersson
Mårten Ängmo
Christina Kallström
Maj-Lis Persson
Jerker Pettersson
Carl-Jan Kälevall
Lars-Göran Engström
Kicki Stridh
Börje Carlsson
Mikael Sundberg
Åsa Härnström
Zaid Karlsson
Marie-Louise Fredriksson
(saknas)
Marie Johansson
Helen Larsson
Jonny Notklev
Ingevald Abrahamsson
Martin Tellström
Eric Fernström
Tony Lindblom
Jan Gustavsson
Gunnel Laine
Peter Nilsson
Fredrik Larsson
Sven-Elis Johansson
Mikael Mattson
Majlis Johansson
Emil Thuresson
Saknas
(saknas)
Kerstin Fornander
(saknas)
Sören Pettersson
Mats Nilsson
(saknas)
Nils-Arne Andersson
Kerstin Karlsson
Peter Karlén
(saknas)
Per-Arne Pettersson
Saknas
Roger Jacobsson
Rune Larsson
Britt Stenman
(saknas)
IngMari Hjelte
(saknas)
(saknas)
(saknas)
Johnny Sivertsson
(saknas)
Lena Thörn
Eva Lindblad
Stig Blomberg
Antal föreningar:72.